Trần Tâm + Nguyễn Tiến

🥰 Ngày thứ nhất gặp em, anh xác định em chính là cô dâu của đời anh. Cả thế giới của anh thu nhỏ lại vừa bằng em mà thôi.😻

6/28/20231 min read

#VIETNGOPRODUCTION

0327.049.399