Viet Ngo

2 Máy quay phóng sự
1 Máy quay truyền thống
2 Máy chụp phóng sự
1 Máy chụp truyền thống
Flycam (khu vực bay cho phép)
Same day edit
------
Phim phóng sự 3p - 6p
Phim truyền thống 30p - 2h
Bộ hình đã xử lý màu và chạy mịn
Chụp không giới hạn file

Phim phóng sự

Phim truyền thống