Bảng Giá Phóng Sự Ngày Cưới

Bảng Giá Máy Lẻ

Combo Lễ + Tiệc trong ngày

Máy quay truyền thống

5.000.000đ

Máy quay phóng sự

6.500.000đ